Oppdraget vårt er å gi alle bedre muligheter til å redde liv

Med målrettet utvikling av nytenkende og banebrytende løsninger søker vi å komme raskt til markedet med nye produkter som forsterker den akuttmedisinske beredskapen i samfunnet - på arbeidsplassen din, og på andre steder der mennesker kommer sammen.

Oversiktsbilde av arbeidssituasjon.
Ambulanse på vei over bro.

Aidency gir smarte verktøy til helten i oss alle

Vi benytter teknologi og smart design for å gjøre avansert medisinsk utstyr tilgjengelig og mer anvendelig for deg og meg, slik at flere kan være den helten andre trenger når det virkelig gjelder.

Opplevelsene som gjorde
behovet for nye og bedre
løsninger tydelig

Aidency-stifter Trond T. Lauritsen har selv vært første hjelper på hendelsesstedet i akutte medisinske situasjoner, hvor han virkelig fikk kjenne på frustrasjonen over å ikke ha tilgang til hjelpemidler som kunne ha bedret utfallet for pasienten.

– Du står der og ser på at personen blir stadig dårligere, og føler virkelig trangen til å hjelpe og handle. Det finnes millioner av slike historier, sier Lauritsen.

Dette ble starten på utviklingen av Aidency.

– Jeg stilte meg selv spørsmålet - kunne jeg eller andre i min situasjon på noen måte bidratt mer, og aller helst iverksatt handlinger som sikret raskere oppstart av profesjonell helsehjelp, hvis de rette hjelpemidlene var tilgjengelige?

Les mer