Banebrytende løsninger for livreddende akutthjelp

Vårt oppdrag
aktuelt:

Nytt produkt kommer snart

Hold deg oppdatert

Meld interesse

Gjennom samarbeid med helsevesen og nødetater skal Aidency legge til rette for en styrket akuttmedisinsk beredskap i samfunnet.

Et av de viktigste målene våre er å begrense skadeeffekten av akutte hendelser, slik at livskvaliteten kan opprettholdes

Da er rask og riktig hjelp avgjørende.

Mer om vårt oppdrag
Ambulanse på vei over bro.

«Aidency skal bane vei for å redde flere liv.»

Trond T. Lauritsen, CEO

I samarbeid med Helse Møre og Romsdal og AMK utvikler vi en løsning som muliggjør raskere oppstart av behandling på et skadested.

Avansert, men likevel enkelt. Med fokus på design og teknologi vil vi gjøre medisinsk utstyr som kan redde liv og forhindre skade tilgjengelig for alle.