Personvern Aidency

Aidency AS (org.nr. 928 005 801), heretter benevnt «Aidency» eller «vi», er behandlingsansvarlig for behandling av de personopplysningene som vi har samlet inn om deg i forbindelse med dine besøk på våre nettsider - aidency.no.

Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om hvordan Aidency samler inn personopplysninger om deg hver gang du besøker våre nettsider, hvordan vi bruker de innsamlede opplysningene og hvilke rettigheter du har.

For andre typer av innsamlinger og behandlinger av personopplysninger enn de som er omtalt her, gjelder egne personvernerklæringer.

Har du spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du kontakte oss på post@aidency.no.

1. Hvilke personopplysninger om deg samler vi inn, til hvilke formål og rettsgrunnlag for behandlingen av informasjonskapsler (cookies)

Vi samler inn personopplysninger om deg gjennom bruk av informasjonskapsler (cookies) på våre nettsider.

Informasjonskapsler (cookies) er små filer som lagrer informasjon om hvordan du bruker en internettside. Informasjonen lagres i den nettleseren du bruker, altså på din datamaskin.

Når du besøker aidency.no, registrerer vi automatisk opplysninger om deg og din bruk av våre nettsider, for eksempel:

Formålet med bruken av informasjonskapsler er å:

Vi benytter Google Analytics til trafikkanalyse på aidency.no og våre tilhørende nettsider. Du kan reservere deg mot Google Analytics på denne nettsiden: www.tools.google.com.

De fleste nettlesere aksepterer automatisk informasjonskapsler. Innstillingene, inkludert forhåndsinnstillingen på din datamaskin er å forstå som et samtykke dersom denne tillater bruk av informasjonskapsler.

Du kan alltid velge å ikke akseptere en informasjonskapsel ved å endre innstillinger på din datamaskin til å avvise disse. Vær oppmerksom på at dette vil føre til at du vil kunne miste funksjonalitet på aidency.no.

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.

2. Hvem vil vi utlevere personopplysninger om deg til

Vi vil som en del av vår virksomhet kunne benytte ulike IT-leverandører. Slike IT-leveranser vil ofte kreve at våre IT-leverandører behandler personopplysninger på vegne av oss. I slike tilfeller vil Aidency inngå databehandleravtaler med sine IT-leverandører.

3. Hvor lenge vil vi lagre personopplysninger om deg

Aidency vil lagre personopplysninger om deg så lenge dette er nødvendig for å oppfylle det formålet de ble innhentet for. Data knyttet til informasjonskapsler slettes automatisk 12 måneder etter registering.

4. Dine rettigheter

Den til enhver tid gjeldende personopplysningsloven gir deg en rekke rettigheter knyttet til dine personopplysninger. Vær klar over at i visse tilfeller vil det gjelde unntak fra enkelte rettigheter. Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon om dette.

Dersom du ønsker å gjøre bruk av en eller flere av dine rettigheter, skal du henvende deg til Aidency – du vil finne vår kontaktinformasjon nederst i denne personvernerklæringen. Vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig, og normalt innen 30 dager.

Innsyn

Du har rett til innsyn i personopplysninger som vi behandler om deg.

Retting eller sletting

Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige. Dersom Aidency ikke har gjort det på eget initiativ, kan du kreve at uriktige eller ufullstendige opplysninger om deg blir rettet og at eventuelle opplysninger om deg som Aidency ikke har adgang til å behandle, blir slettet.

Begrensning av behandling

Du har rett til å be om at Aidency begrenser bruken av dine personopplysninger til kun lagring.

Innsigelse mot behandling

Du har rett til å protestere mot behandling av dine personopplysninger der hvor en slik behandling er basert på ivaretakelse av Aidency berettigede interesser. Aidency vil i slikt tilfelle ha plikt til å ikke lenger behandle personopplysningene om deg med de unntak fra denne plikten som følger av den til enhver tid gjeldende personopplysningsloven.

I tilfeller hvor dine personopplysninger benyttes for direkte markedsføring og profilering i forbindelse med slik markedsføring, har du alltid rett til å fremme innsigelser mot slik behandling av dine personopplysninger.

Dataportabilitet

Du har rett til å motta fra Aidency de personopplysningene som du selv har gitt oss og som var nødvendige for å oppfylle den inngåtte kundeavtalen. Aidency skal sende slike opplysninger til deg i et strukturert og maskinleselig format. Når det er teknisk mulig, har du rett til å få overført slike personopplysninger direkte fra Aidency til en annen behandlingsansvarlig.

Klageadgang til Datatilsynet

Dersom du mener at Aidency ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til den til enhver tid gjeldende personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no

Før du retter en eventuell klage til Datatilsynet, vil vi gjerne anmode deg om å kontakte oss slik at vi kan ta stilling til dine innvendinger eller oppklare eventuelle misforståelser.

5. Endringer til denne personvernerklæringen

Aidency reserverer seg retten til å kunne gjøre endringer til denne personvernerklæringen. Den til enhver tid gjeldende personvernerklæringen vil alltid være publisert på vår nettside - aidency.no.

6. Vår kontaktinformasjon

Aidency AS
Borgundvegen 340
6009 ÅLESUND

post@aidency.no