Om Aidency

Aidency utvikler fremtidens løsninger for rask behandling i akutte medisinske situasjoner

Ideen til Aidency springer ut fra opplevelser gründer Trond T. Lauritsen selv har hatt med å være første hjelper på stedet ved akutte hendelser - opplevelser som synliggjorde behovet for innovasjon, økt tilgjengelighet og bedre hjelpeutstyr ute i samfunnet.

Grunnpilarer

Aidency skal være et nytenkende selskap med høy integritet, som hjelper alle til å bli tryggere livreddere. Dette gjør vi gjennom å levere nye, innovative, sikre og markedsorienterte løsninger for assistert akutthjelp gjennom samarbeid med helsevesen og nødetater.

Trygg

Vår viktigste oppgave er å levere på trygghet i situasjoner der folk flest føler seg usikre og ukvalifiserte.

Nytenkende

Vi skal finne nye og bedre måter å løse problemer på, og utvikle innovative løsninger som bidrar til et tryggere samfunn.

Hjelpsom

Aidency skal være en hjelpende kraft som setter flere mennesker i stand til å være helter når situasjonen krever det.

Team

Trond T. Lauritsen

Trond T. Lauritsen

CEO
Dag Slinning Aarsæther

Dag Slinning Aarsæther

Chief Compliance Officer
Edvard Christian Dahl

Edvard Christian Dahl

Chief Sales & Marketing Officer
Tommy Skeide

Tommy Skeide

Chief Technology Officer
Ingvild Berg Lauritsen

Ingvild Berg Lauritsen

Rådgiver