Produktutvikling i fokus

Avansert, men likevel enkelt. Med fokus på design og teknologi skal vi gjøre avansert medisinsk utstyr tilgjengelig for alle.

Tommy Skeide inspiserer produkt.
Tommy Skeide, Chief Technology Officer i Aidency. Foto: Marius Beck Dahle

Erfaring og kompetanse med på laget

Tommy Skeide er produktutvikler i Aidency og har viet hele sin karriere til å arbeide med ulike utviklingsprosjekter. Han startet sin karriere hos Rolls Royce, hvor han ble engasjert i spennende tverrfaglige prosjekter som bidro til en betydelig læringskurve. 

Hans interesse for teknologi og brukervennlighet ble tidlig utviklet, og han fikk muligheten til å sette fokus på brukeren innen navigasjon og fartøysstyring. En betydelig del av hans erfaring inkluderer også arbeid med logistikk og komplekse logistikkprosesser, samt å forbedre løsninger gjennom kartlegging og samtaler med kunder. I tillegg til å å ha bred erfaring med programmering og softwareutvikling, har Tommy en lidenskap for å integrere teknologi effektivt med brukeropplevelsen. 

Usability som nøkkelfaktor

I sitt arbeid har Tommy hatt to viktige roller: som produkteier og teknisk ansvarlig. Han understreker betydningen av å ta eierskap til produktet og jobbe tett med teamet internt og eksterne samarbeidspartnere for å oppnå ønsket resultat. 

– En idé er kun god nok for realisering dersom den virker i praksis, og derfor har det vært en helt sentral del av arbeidet å sette brukeren i sentrum, sier Skeide.

Samarbeid og god kommunikasjon 

Tommy trekker også frem betydningen av godt samarbeid og åpen kommunikasjon i teamet. 

– Godt samarbeid og åpen kommunikasjon har vært avgjørende. Vi har hatt lav terskel og bygget en kultur som gjør oss trygge på hverandre, både internt og hos eksterne samarbeidspartnere. Dette har ført til at vi har utviklet et nært forhold og etablert en positiv kultur hvor vi konstruktivt kan utfordre hverandre. 

Utvikling basert på brukertester 

Ved hjelp av brukertester har teamet fått uvurderlige tilbakemeldinger som har ført til betydelige forbedringer av produktet: 

– Vi har fått verdifull innsikt i brukernes interaksjon med produktet gjennom samtaler, realistiske scenarier, observasjoner og tilpasning, deler Tommy.

Med på å forme og endre eksisterende praksis

Oppdraget til Aidency er å revolusjonere livreddende akutthjelp utenfor sykehus. Det forplikter:

– Med vårt produkt kan vi tilby en innovativ løsning som ikke finnes fra før. Det vil ikke bare gjøre nødvendig assistanse mer tilgjengelig for brukerne, men også bidra til å forme og forbedre praksis innenfor helsevesenet. Samtidig skiller det seg fra eksisterende løsninger ved å være mer brukervennlig, tilgjengelig og bedre tilpasset moderne behov og teknologi, uttaler Skeide.