Helseforetaket og AMK er Aidencys viktigste samarbeidspartner

AMK-operatør: - Hver eneste dag har vi innringere som kunne hatt nytte av løsningen.

Helt siden etableringen i 2021 har Aidency jobbet med en løsning som skal forsterke den akuttmedisinske beredskapen i Norge, og gi flere mennesker tilgang til raskere oppstart av behandling som potensielt kan redde liv og forhindre skade.

Allerede fra starten av har Helse Møre Romsdal HF, AMK og spesialister i akuttmedisin vært svært sentrale aktører i utviklingen av løsningen – særlig etter at vi inngikk en formell samarbeids- og utviklingsavtale med helseforetaket i 2022.

- Vi er privilegerte som har et kompetent, innovativt og fremoverlent helseforetak som vår viktigste samarbeids- og utviklingspartner, sier Trond T. Lauritsen, daglig leder i Aidency, om samarbeidet.

Den tette integrasjonen løsningen har mot helseforetakets systemer er en helt sentral del av måten løsningen skal brukes på, og det har derfor vært viktig med tett involvering fra ansatte i helseforetaket for å utvikle gode og trygge rutiner og prosedyrer.

Det har også vært av stor betydning at utviklingen fører frem til en løsning som møter behovene til helseforetaket og dets ansatte på en best mulig måte.

- Hver eneste dag har vi innringere som kunne hatt nytte av løsningen. Det å ha tilgang til en slik løsning er bra for innringer, for oss på AMK og for samfunnet, sier en av AMK-operatørene ved AMK Møre og Romsdal i Ålesund.

Denne oppfatningen deles av Tore Paulsen, som er seksjonsleder ved AMK.

- Løsningen kan bidra til rask og målrettet behandling i flere akutte helsesituasjoner, spesielt når ventetiden på ambulanse er lang, sier han.

Lars Erik Sjømæling, klinikksjef for prehospitale tjenester i Helse Møre og Romsdal HF, har vært helseforetakets øverste ansvarlige for samarbeids- og utviklingsavtalen med Aidency.

Sjømæling har også et overordnet samfunnsmessig perspektiv på prosjektet.

- Møre og Romsdal har en desentralisert bosetning, noe som i seg selv er flott. Samtidig utfordrer det både helseforetak og kommuner når de skal levere likeverdige tjenester. Løsningen til Aidency er innovativ, og har potensial til å styrke det totale tilbudet for innbyggerne våre, sier klinikksjefen.

Han ser på løsningen som et supplement til et annet hjelpemiddel, som allerede har stor utbredelse i Norge.

- Løsningen er en forlengning av beredskapen på samme måte som er etablert med hjertestartere. At løsningen blir spredd ut til befolkningen på samme måte er en utrolig positiv ting, sier Sjømæling.

Helseforetakets ansatte, og særlig AMK-operatørene, vil være helt sentrale også i siste utviklingstrinn, og når løsningen skal tas i bruk. For operatørene ved AMK Møre og Romsdal vil løsningen være et nytt hjelpemiddel i den evige akuttmedisinske kampen mot klokken.

- Systemet til Aidency gir oss mulighet til å hjelpe raskere, og på den måten hjelpe flere. Det føles godt, for noen ganger går minuttene sakte, sier en av operatørene ved sentralen i Ålesund.

For Aidency-leder Trond T. Lauritsen har samarbeidet med Helse Møre og Romsdal HF, og muligheten det har gitt til å realisere løsningen, hatt en personlig dimensjon. Lauritsen startet utviklingen av løsningen etter at han selv hadde vært innringer til AMK i akutte medisinske situasjoner, der han opplevde at det tok lang tid før hjelpen kom frem til pasienten.

- Denne avtalen vil kunne få stor betydning for mange mennesker som i fremtiden rammes av alvorlige og akutte helsesituasjoner, uttalte Lauritsen da Aidency og helseforetaket forlenget og utvidet samarbeids- og utviklingsavtalen i november 2022.

Denne fremtiden kommer stadig nærmere. Målet til Aidency er at løsningen skal være klar til bruk høsten 2024.